ثَـــبـــتـِـــنـــتـــــ | ثبت تخصصی اختراع، مشاوره پروژه کسر خدمت و پایان نامه

شرکت آیین کیفیت با برند ثَـــبـــتـِـــنـــتـــــ ، در حوزه مشاوره ثبت اختراع، پروژه کسر خدمت، پایان نامه و مالکیت معنوی فعالیت می نماید. مشاورین ثَـــبـــتـِـــنــــتــــ در طی سالهای فعالیت خود، خدمات ارزشمندی به جامعه مخترعین، دانشجویان و نخبگان علمی کشور تقدیم نموده اند. فراهم نمودن خدمات مشاوره دانشجویی، مالکیت فکری و ثبت اختراع به دانشجویان مخترعین از نقاط مختلف کشور و  مشاوره و پاسخگویی رایگان به دانشجویان و مخترعین عزیز، از نکات بارز و پرافتخار فعالیتهای این شرکت می باشد.

ما می خواهیم شما موفق شوید.

خوب می دانیم که اگر مشتریان ما موفق شوند؛ ما نیز در کارمان موفق خواهیم شد.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.