چگونگی ثبت اختراع در ایران

هزینه ثبت اختراع

هزینه‌ ثبت اختراع و قوانین مرتبط با اختراع و مالکیت صنعتی در هر کشور تفاوت دارد.

در بیشتر کشورها، حفاظت از مالکیت معنوی افراد همچون اختراع، طرح صنعتی، برند و … مستلزم پرداخت هزینه ثبت اختراع و مشروط به پرداخت هزینه های سالانه به اداره مالکیت معنوی کشور مربوطه می باشد.

# جدول هزینه ثبت اختراع ذیل، شامل هزینه هر یک از مراحل ثبت اختراع می باشد که از سوی اداره مالکیت صنعتی از مخترع و مالک اخذ خواهد شد.

 

جدول هزینه های ثبت اختراع:

ردیف

اقلام هزينه

شخص حقيقيشخص حقوقي
1حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي10.000100.000
2هزينه ثبت سالانهسـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال

سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريال

سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريال

سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال

10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخا حقيقي
3جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانهمعادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط
4هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض50.000500.000
5حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري300.0003000.000
6حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آننصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آنمعادل حق ثبت اظهارنامه
8حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن50.000

500.000

9حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)50.000

500.000

10هزينه صدور گواهي المثني100.000

1000.000

11هزينه رونوشت مصدق5000

50.000

12هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع15.000

150.000

13هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت500.000

750.000

14هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت1.500.000

3.000.000

15وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه3.000.000

4.500.000

16هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ50.000

500.000

ثبت اختراع در ایران از سوی اداره مالکیت صنعتی انجام میگیرد. به این منظور مخترع پس از اطمینان یافتن از امکان ثبت اختراع برای ایده خود، مدارک لازم برای ثبت اختراع خود را با توجه به قوانین ثبت اختراع تدوین و ارسال خواهد کرد. به منظور دفاع از اختراع در حین و بعد از ثبت اختراع، پینشهاد میشود از مشاوره متخصصین ثبت اختراع بهره مند شوید.

به منظور آشنایی بیشتر با مراحل ثبت اختراع  کلیک نمایید.

مشاوره رایگان:

هر گونه سوال یا مشاوره در مورد هزینه ثبت اختراع را از بخش مشاوره رایگان ثبت اختراع مطرح فرمایید.