چگونگی ثبت اختراع در ایران

چگونگی ثبت اختراع در ایران

چگونگی ثبت اختراع در ایران: چگونگی ثبت اختراع در ایران، شامل اقداماتی در دو حوزه حقوقی و فنی میباشد. لذا تکمیل مدارک ثبت اختراع باید با در نظر گرفتن این دو اصل انجام گیرد. بدلیل پیچیدگی چگونگی ثبت اختراع در ایران، کارشناسان ثَـــبـــتـِـــنــــتـــــــ  اقدام به نوشتن مقاله با عنوان “چه مراحلی را باید برای ثبت … بیشتر بخوانید

هزینه ثبت اختراع

چگونگی ثبت اختراع در ایران

هزینه‌ ثبت اختراع و قوانین مرتبط با اختراع و مالکیت صنعتی در هر کشور تفاوت دارد. در بیشتر کشورها، حفاظت از مالکیت معنوی افراد همچون اختراع، طرح صنعتی، برند و … مستلزم پرداخت هزینه ثبت اختراع و مشروط به پرداخت هزینه های سالانه به اداره مالکیت معنوی کشور مربوطه می باشد. # جدول هزینه ثبت … بیشتر بخوانید