مزایای ثبت اختراع در ایران-جشنواره بنیاد ملی نخبگان

ثبت نام جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد ملی نخبگان پهنه البرز از ۳ اردیبهشت ماه 1396 آغاز گردیده و تا ۳ تیر ماه سال جاری می باشد. یکی از مزایای ثبت اختراع در ایران، امکان شرکت در جشنواره های اختراعات و ابتکارات بنیاد ملی نخبگان می باشد. مخترعین گرامی می توانند با … بیشتر بخوانید